WARMTEPOMP – INSTALLATIE

Warmtepomp installaties

Waarom een warmtepomp?

Warmtepompen maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals de buitenlucht of aardwarmte. Deze duurzame energiebronnen zijn geheel gratis en onuitputbaar. Een warmtepomp is in staat om deze gratis energie om te zetten in bruikbare hoogwaardige energie. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot flink verlaagd, wordt er een beter energielabel behaald en halen we onze energiekosten omlaag. Een warmtepomp kan in de winter voor verwarming zorgen en in de zomer voor een heerlijke verkoeling.

Krijg ik subsidie op een warmtepomp?

Ja, vanaf 4 Januari 2016 is er door de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor duurzame energie (ISDE). Het doel van deze subsidie is om duurzame energie zoals warmtepompen concurrerend te krijgen met de fossiele energiebronnen

Gratis energie?

Ja, de energie uit de bron (buitenlucht of bron) is volledig gratis en onuitputbaar. Een warmtepomp is in staat om uit een bron met lage temperatuur met behulp van hulpenergie een hoge temperatuur af te geven. Deze temperatuur afgifte kan dan worden gebruikt voor verwarming of warm water.

Wat is het rendement van een warmtepomp?

Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van een aantal factoren; wat voor warmtepomp wordt er toegepast en wat is de bron. Het rendement van een warmtepomp wordt tegenwoordig uitgedrukt in COP. COP COP (Coëfficiënt of Performance), dit is de verhouding tussen de verkregen bruikbare energie (buitenlucht, bron) en de aandrijfenergie (motor). Wanneer een warmtepomp een COP-waarde heeft van 4, dan verbruikt de pomp 25% aandrijfenergie om 100% nuttige warmte te produceren. Ofwel een COP-van 4 betekent 1kWh aan stroom erin stoppen (bijv. energieverbruik van de warmtepomp) geeft 4 kWh aan warmte. De meeste warmtepompen van vandaag halen een COP tussen de 3,5-5 terwijl een gasgestookte cv-ketel omgerekend op een COP van ongeveer 0,8-1 uitkomt. SCOP Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP, de toegevoegde S staat voor seizoensgebonden. Dit betekent dat er meerdere realistische meetpunten zijn vastgelegd, hierdoor probeert men een betere benadering van het rendement in de praktijk weer te geven.

warmtepomp-water