SUBSIDIE ZONNEPANELEN 2016

BTW teruggave zonnepanelen

In 2016 is er helaas geen landelijke subsidie op zonnepanelen. In 2016 verandert er dus helemaal niets. Maar voor particulieren is er een veel interessantere manier om een bijdrage te krijgen bij de aanschaf van zonnepanelen in 2016. Hierbij gaat het om de teruggave van BTW op de gehele installatie, zowel het materiaal als de aanschafskosten. Dit betekent dat 21% van de totale investering teruggevorderd kan worden. Een particulier kan namelijk bij de levering van stroom aan het net beschouwd worden als ondernemer. Daardoor kan alle BTW na aanschaf worden teruggevorderd. De particulier hoeft zich hiervoor niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het terugkrijgen van BTW in 2016 is veel interessanter dan subsidie op zonnepanelen die er in het verleden was.

Lokale subsidie zonnepanelen 2016

Vanuit gemeentes en provincies is er subsidie op zonnepanelen mogelijk in 2016. De regelingen zijn divers. Zo zijn er mogelijkheden voor financieringen met zeer lage rentes of bijdragen van tot wel € 500,-. Eveneens zijn er rentekortingen mogelijk indien u uw energielabel van uw woning verbetert. Indien asbest op het dak ligt en dit verwijderd wordt en plaatsing van zonnepanelen, zijn er vaak lokale mogelijkheden voor subsidie.

EnergieBespaarlening

Ook in 2016 kan een woningeigenaar profiteren van een lening met een zeer lage rente bij de aanschaf van zonnepanelen. Een voorwaarde is dat de lening ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen wordt gebruikt.  Voorbeelden zijn vloerisolatie, zonneboiler etc. de lening is.

Subsidie zonnepanelen 2016 sportverenigingen

Voor sportverenigingen en –stichtingen is vanaf 2016 een hele mooie subsidie op zonnepanelen beschikbaar. Het gaat hierbij om een subsidie van 30% op de kosten. Hierdoor wordt de terugverdientijd verlaagd van circa 7 jaar naar circa 5 jaar.

Subsidie zonnepanelen 2016 zakelijk

Voor de zakelijke gebruiker bestaat er in 2016 ook meerdere vormen van  subsidie op zonnepanelen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om extra fiscale aftrek op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het gaat om de volgende regelingen:

  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA), per 1-1-2016 aanzienlijk verhoogd
  • MilieuInvesteringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)